Hiển thị các bài đăng có nhãn action photoshopHiển thị tất cả
Presets Charcoal Pro Lightroom tone màu đen(Mobile/Desktop)
HDR Photoshop Action
Typography (Alphabetic) Photoshop Action
Paint Photoshop Action - Tạo hiệu ứng sơn cực đẹp
Painting Master Photoshop Actions
1920 Old Photo Photoshop Action
Cinematic City Photoshop Action