Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook

Comment 1/21/2019

- Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook

Lưu ý: mình cam kết với các đọc giả trên blog StarManh.net của mình là mình sẽ không lưu lại bất cứ thông tin nào khi bạn sử dụng

Kết quả Demo:

- Cách lấy Token trên máy tính

B1: Các bạn đăng nhập vào Facebook bằng trình duyệt của mình
B2: Các bạn mở  một của số mới của trình duyệt ra và nhập "view-source:facebook.com/profile" xong các bạn bấm Enter.
Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook
B3: Các bạn bấm "Ctrl + F" và nhập "eaaa" và sao chép lại đoạn mã trong ngoặc kep như ảnh bên dưới
Ảnh minh họa lấy token Facebook

- Cách lấy Token trên điện thoại

Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook
* Các bạn sao chép từ EAAA đến hết đấu ngoặc kép đó là token.

Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar FacebookUnknown8.8stars based on9reviews - Bật Khiên Bảo Vệ Cho Avatar Facebook Lưu ý: mình cam kết với các đọc giả trên blog StarManh.net của mình là mình sẽ không lưu lại bất...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |