Scraped Paint Effect for Photoshop

Scraped Paint Effect for Photoshop
Giới thiệu về Scraped Paint Effect for Photoshop

Bạn có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng sơn cạo trong vài giây. với file psd này bạn sẽ tạo được hiệu ứng này cho mọi tấm một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể dùng hiệu ứng này cho các biểu ngữ, áp phích, quảng cáo, biên tập, và thậm chí cả bản in may mặc đã sẵn sàng...vv

Xem thêm:
Scraped Paint Effect for Photoshop

Scraped Paint Effect for Photoshop

Scraped Paint Effect for Photoshop

Scraped Paint Effect for Photoshop

Scraped Paint Effect for Photoshop

Thông tin file Scraped Paint Effect for Photoshop

Photoshop PSD | 914 Kb
Tải về bao gồm:
  • 1 Effect.psd
  • 1 Help.txt

    Tải về Scraped Paint Effect for Photoshop

    *Chọn 1 trong những link sau để tải 

    Đăng nhận xét

    0 Nhận xét