-->

Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới (Mobile/Desktop)

Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới (Mobile/Desktop)

6 Preset lightroom này giúp tạo sự chuyên nghiệp cho chụp ảnh cưới nó sẽ giúp những tấm ảnh vào ngày quang trọng nhất của cuộc đời bạn thêm ...
Comment 10/28/2020 +
Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới(Mobile/Desktop)

6 Preset lightroom này giúp tạo sự chuyên nghiệp cho chụp ảnh cưới nó sẽ giúp những tấm ảnh vào ngày quang trọng nhất của cuộc đời bạn thêm màu sắc và quyển rủ...vv


Các Preset này là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tạo ra kết quả nhất quán khi chỉnh sửa. Với một cú nhấp chuột, đây sẽ là kết quả sản phẩm tương tự như những hình ảnh trong danh sách hình ảnh.

Xem thêm:

Share Wedding Lightroom Presets(Mobile/Desktop)

Share Wedding Lightroom Presets(Mobile/Desktop)

Share Wedding Lightroom Presets(Mobile/Desktop)

Share Wedding Lightroom Presets(Mobile/Desktop)

Share Wedding Lightroom Presets(Mobile/Desktop)

Thông tin file Wedding Lightroom Presets

XMP, DNG | 14 Mb

Tải về bao gồm:
 • 6 Lightroom Presets Desktop(XMP tập tin)
 • 6 Lightroom Presets Điện thoại (tệp DNG)
 • Hướng dẫn PDF từng bước
Tương thích:
 • Lightroom 4, 5, 6 và 7 (CC)
 • Adobe Lightroom Điện thoại di động
 • Tương thích với cả máy Mac và PC
 • Làm việc trên hình ảnh RAW và JPEG
 • Có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh của bạn
 • Có file hướng dẫn cài đặt

Tải về Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới(Mobile/Desktop)

*Chọn 1 trong những link sau để tải 
Tags: công thức màu lightroom, Preset Lightroom miễn phí, Preset Lightroom Mobile pc, preset lightroom dng
Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới (Mobile/Desktop) Preset Lightroom Wedding cho dễ cưới (Mobile/Desktop)Unknown8.8stars based on9reviews6 Preset lightroom này giúp tạo sự chuyên nghiệp cho chụp ảnh cưới nó sẽ giúp những tấm ảnh vào ngày quang trọng nhất của cuộc đời bạn thêm ...
 • Blog Bạn:
 • Download Game Offline Free |