-->

20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố

20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố

20 Tiger Orange Lightroom Presets sẽ giúp bạn tân trang lại ảnh của bạn với các Preset màu cam hổ rực này. Chúng mang lại cho ảnh của bạn mộ...
Comment 10/14/2020 +

20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố
20 Tiger Orange Lightroom Presets sẽ giúp bạn tân trang lại ảnh của bạn với các Preset màu cam hổ rực này. Chúng mang lại cho ảnh của bạn một tone màu cam và đen sẽ thu hút sự chú ý của những người theo dõi bạn. Bộ Presets này sẽ lý tưởng cho cảnh quan thành phố ban đêm...vv

Xem thêm:

Share 20 Tiger Orange Lightroom Presets

20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố
20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố
20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố
20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố

Thông tin file 20 Tiger Orange Lightroom Presets(Desktop/Mobile)

XMP & DNG | 14,5 MB

Tải về bao gồm:
  • 81 Lightroom Presets Desktop(*.XMP)
  • 40 Lightroom Presets Mobile (*.DNG)
  • 1 File PDF Help
Preset bao gồm:
  • Good Vibes (5 Presets)
  • Promises (5 Presets)
  • Sunset Drive (5 Presets)
  • Sweet and Sour (5 Presets)

Tải về 20 Tiger Orange Lightroom Presets(Desktop/Mobile)

*Chọn 1 trong những link sau để tải 
20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phố 20 Tiger Orange Lightroom Presets tone màu thành phốUnknown8.8stars based on9reviews20 Tiger Orange Lightroom Presets sẽ giúp bạn tân trang lại ảnh của bạn với các Preset màu cam hổ rực này. Chúng mang lại cho ảnh của bạn mộ...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |