Cách cài đặt game bằng torrent

µTorrent là một phần mềm dùng để download file (tải file qua mạng chia sẻ ngang hàng P2P), còn gọi là một trình khách BitTorrent, miễn phí(viết là uTorrent). µTorrent (hiện tại) chạy trên hệ điều hành Windows và Mac. Kích thước của toàn bộ chương trình µTorrent phiên bản 1.5 đo được vào tháng 3 năm 2006 chỉ có 154,44KB. µTorrent có kích thước nhỏ gọn như vậy nhờ nó sử dụng phương thức nén tệp thực thi và khi chương trình được khởi động nó lại tự giải nén để hoạt động...wikipedia

Hướng dẫn tải game bằng file Torrent

Hướng dẫn tải game bằng file Torrent

Hướng dẫn tải file torrent bằng video


Hướng dẫn tải file torrent bằng chữ

Chuẩn bị: truy cập vào https://www.utorrent.com/downloads/win kéo xuống và bấm vào nút Download Now để tải utorrent về

Hướng dẫn tải game bằng file Torrent

Cách cài đặt Utorrent

Bước 1: mở file vừa tải về và bấm vào Next
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 2: tiếp tục chọn Next
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 3: bấm vào Agree
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 4: Bấm vào Decline để không cài phần mềm quảng cáo
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 5: Bỏ đấu tích chổ "Install Adaware Antivirus for free" và bấm Next
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 6: Tiếp tục bấm Next
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 7: Bỏ dâu tích ở dòng thư 2 và bấm Next
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 8: Bấm vào Finish để hoàn thành quá trình cài đặt
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent

 Hướng dẫn sử dụng Utorrent 

Bước 1: bâm vào icon đấu + và chọn đường dẫn đến file *.torrent
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent
 Bước 2: Chọn nên lưu file tải về và bấm Ok để bắt đầu tải
Hướng dẫn tải game bằng file Torrent

Đăng nhận xét

0 Nhận xét