Share Một Số Patterns Photoshop Miễn Phí

Pattern trước hết bắt nguồn từ tiếng Pháp Patron, có nghĩa "một dạng, một khuôn thức, hay một mô hình (một cách trừu tượng, là một tập hợp các qui tắc) mà có thể dùng để làm ra hay tạo nên những sự vật hoặc các bộ phận của của một vật". (Wikipedia). Và hôm nay mình StarManh.Net xin chia sẽ cho các bạn một số Patterns đùng để trang trí tạo hiệu ứng cho tấm ảnh. Bạn tải các pattern nay về hoàn toàn miễn phí bên dưới.!

Share một số patterns Photoshop

Share Một Số Patterns Photoshop Miễn Phí
Share Một Số Patterns Photoshop Miễn Phí
Tag: download Patterns Photoshop

Đăng nhận xét

0 Nhận xét