Share Brush Hiệu Ứng Nước Tung Té

Brush Photoshop được hiểu như một dạng khung. Các hình họa được làm sẵn dùng để trang trí và sử dụng, và hôm nay mình xin giới thiệu và chia sẽ cho các bạn một brush để tạo hiệu ứng nước tung té một cách dễ dàng. Bạn tải brush này về bên dưới hoàn toàn miễn phí.!

Share Brush Hiệu Ứng Nước Cực Đẹp

Share Brush Hiệu Ứng Nước Tung Té

Thông tin về brush

Tên: Splashes Brush
Thể loại: Brushs photoshop

Đăng nhận xét

0 Nhận xét