Code F12 Chọc Lại Bạn Bè Đã Chọc Mình Hàng Loạt

Bạn chỉ muốn chọc lại những bạn bè đã chọc mình thôi. Nhưng lên google tim thì bạn chỉ thấy toàn bài viết hướng dẫn sử dụng code chọc tất cả người trong danh sách bạn bè... Bạn không thích vì có thể gây phiền tối đến những người khác... Hôm nay mình StarManh.Net xin hướng dẫn đến các bạn cách chỉ lọc lại nhưng bạn bè đã chọc mình hàng loạt và nhanh chóng trên Facebook!

Code F12 Chọc Lại Bạn Bè Đã Chọc Mình Hàng Loạt

Code F12 Chọc Lại Bạn Bè Đã Chọc Mình Hàng Loạt
Code F12
javascript:var x=document.getElementsByClassName("_56bz _54k8 _56bs _26vk _56bu _52jg");for(var i=0;i<x.length;i++){x[i].click();};

Hướng dẫn

Bước 1: Đăng nhập vào Facebook vào đường dẫn này: "https://m.facebook.com/pokes"
Bước 2: Bấm F12 chọn tab Console và sao chép code ở trên và dán vào.
Code F12 Chọc Lại Bạn Bè Đã Chọc Mình Hàng Loạt
Bước 3: Khi dán vào xong thì bấm Enter để Code chạy. Chúc các bạn thành công!
Tag: code f12 poke bạn be tren fb, auto chọc bạn bè trên facebook, chọc all bạn bè, code console facebook


Đăng nhận xét

0 Nhận xét