Tut Tưởng Nhớ Facebook

Tut Tưởng Nhớ Facebook

Cách 1:
B1: chuẩn bị 1 clone có add với nick chính
B2: Vào cài đặt - Chung - quản lý - thêm liên hệ thừa kế - thêm nick chính vào - Gửi. Xong
B3: Tiếp chuẩn bị 1 psd giấy chứng tử  hoặc Fake psd giấy chứng tử y chang clone.
B4: Chuẩn bị 1 link bài viết về 1 tai nạn giao thông hoặc cái gì khác miễn sao trùng khớp với psd giấy chứng tử
B5: làm các bước trên xong qua nick chính vào Link này bên dưới:
 https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
Điền theo mãu và Gửi. Xong qua clone kia out ra là xong. Hóng psd chuẩn + bài viết chuẩn thì sẽ thành công
Cách 2:
 vẫn như thế nhưng  sử dụng với một link khác link này thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn:
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
- Chúc Các Bạn Thành Công !

Đăng nhận xét

1 Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Tut bá đấy