Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop

File GRD không thể xem hay mở được bằng cách click vào như bình thường. Vì vậy hôm nay mình StarManh.Net sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới dùng Photoshop cách load file *.GRD cho photoshop của mình ở dưới đây mình sẽ sử dụng Photoshop Cs6 các phiên bản photoshop khác thì điều tương tự như vậy thôi

Share File GRD 500 Loại Gradients Photoshop

Hướng Dẫn Load File GRD
ở đây mình đang sử dụng Photoshop Cs 6 các bạn chỉ cần chọn theo các bước (1) (2) (3) như trong hình của mình là có thể load được.
Download Gradients
Chúc Các Bạn Thành Công ! - By: StarManh.Net

Đăng nhận xét

0 Nhận xét