Hướng Dẫn Tạo Hiệu Ứng Ánh Sáng Đặc Biệt Tuyệt Vời Trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, Www.Starmanh.net sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một hiệu ứng ảnh sáng và sử dụng hiệu ứng ánh sáng, chủ đề thao tác với một bức ảnh cầu thủ và một quả bóng.

Tài NguyênThực Hiện

Bước 1:

Mở Photoshop của bạn và tạo một tệp mới có chiều rộng 1039px và chiều cao 770px.
Bước 1

Bước 2:-

Bây giờ hãy chọn "Paint Bucket Tool" và điền vào nền với #000000.
Bước 2

Bước 3:-

Mở ảnh Fractal và kéo nó vào photoshop.
Bước 3

Bước 4: -

Bây giờ tôi sẽ phải thêm một số màu sắc đẹp và tươi sáng cho fractal để nó không nhàm chán . Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc tạo một lớp mới. Đối với điều này, nhấp chuột vào Layer> New> Layer. Bây giờ chọn "Brush tròn" với kích thước 50px và màu tiền cảnh #293f4d. Sử dụng brush randomly trên Fractal.
Bước 4


Bước 5: -

Bây giờ chọn layer màu và click vào Layer> Layer style> Blending Options và sau đó thay đổi Blending Mode thành "Color".
Bước 5

Bước 6: -

Bây giờ chọn một trong những brush từ bộ brush đã đề cập ở trên và thay đổi màu nền trước thành #ffffff. Sau đó, sử dụng nó randomly trên nền của chúng tôi.
Bước 6

Bước 7: -

Một lần nữa tạo một layer mới, Layer> New> Layer. Sau đó nhấp vào "Paint bucket Tool" và điền vào các layer với #662d91. Bây giờ chọn "Soft round brush" và thay đổi màu nền trước thành #861a45. Và sử dụng nó trên lớp màu.
Bước 7

Bước 8: -

Bây giờ chọn layer và sau đó click vào Layer> Layer style> Blending Options, và thay đổi Blending Mode thành "Color".
Bước 8

Bước 9: -

Một lần nữa, tạo một layer mới và chọn "Soft round brush" với kích thước 50px. Sau đó thay đổi màu nền trước thành #fed5a8. Và sử dụng nó trên các cạnh. Và sau đó thay đổi chế độ hòa trộn thành "Color".

Bước 10: -

Bây giờ là lúc để thêm một số hiệu ứng sáng, do đó, cho lựa chọn này "Rectangle Tool" và tạo một hình chữ nhật nhỏ. Điền nó với #ffffff. Bây giờ nhấp chuột vào Edit> Free Transform> Warp. Và kéo nó từ bên cạnh để tạo ra một dải dài.
Bước 10

Bước 11: -

Bây giờ nhấp chuột vào Layer> Layer style> Outer glow với màu # ffffff và pha chế độ nên là "Linear Dodge".
Bước 11

Bước 12: -

Đơn giản chỉ cần lặp lại cùng một quy trình và thêm một dải sáng ở phía bên phải.
Bước 12

Bước 13: -

Mở hình ảnh player image và chọn player image bằng cách sử dụng "Pen Tool". Sau đó, dán nó vào giữa fractal của chúng tôi.
Bước 13

Bước 14: -

Bây giờ thêm sáng bên ngoài để chơi của chúng tôi. Nhấp vào Layer> Layer style> Outer Glow và thêm sáng bên ngoài với #870c66.
Bước 14

Bước 15: -

Thay đổi chế độ pha trộn của lớp người chơi thành "Hard light".
Bước 15

Bước 16: -

Bây giờ chọn "Ellipse Tool" và tạo ra một hình tròn nhỏ ở dưới chân của layer. Điền nó với #ffffff. Sau đó nhấp vào Filter> Liquify và sử dụng "Twirl clockwise Tool" trên hình tròn. Sau đó, thêm một số sáng ngoài bằng cách sử dụng #ffb400, chế độ hòa trộn "Linear Dodge" và kích thước 35px.
Bước 16

Bước 17: -

Bây giờ dán bóng đá vào tập tin chính. Và đặt nó vào chân của người chơi, nơi chúng tôi đã tạo ra vòng tròn. Sau đó, thay đổi chế độ hoà trộn thành "Hard light".
Bước 17
Vậy là đã xong. Nếu các bạn có cần gì thì hay để lại cmt bên dưới.
Chúc Các Bạn Thành Công !

Đăng nhận xét

0 Nhận xét