Hướng Dẫn Sự Dụng Và Cài Đặt ChatBox Messages Facebook Cho Blogger

Chào các bạn hôm nay Www.Starmanh.net sẽ hướng dẫn các bạn thêm ChatBox Messages Facebook cho blogger của mình với vài bước sau. Để có thể giúp cho khách truy cập vào blog của bạn có thể dễ dàng liên hệ hỏi đáp hoặc giúp đỡ một điều gì đó nhanh chóng.

(Anh minh họa)
Yêu cầu
1. Blog của bạn phải có fb root thường thì nếu blog của bạn có dùng plugin bình luận Facebook thì chắc chắn đã có fb root. Nếu chưa có thì bạn thực vào blogger của mình Chủ đề > Chỉnh sửa HTML  sao đó các bạn sao chép  đoạn code dưới đây và dán vào trước thẻ </body>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.7&amp;appId=1417404235228068";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 2. Blog của bạn cần phải có jquery.min.1.11.0 nếu đã có rồi thì thôi. Nếu chưa có thì các bạn vào blogger của mình Chủ đề > Chỉnh sửa HTML sao chep đoạn mã dưới đây và dán vào trước thẻ </head>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
Lưu ý: blog của các bạn cần phải có 2 điều kiện trên 
Các Bước Thực Hiện
Bước 1: Các bạn chỉnh sửa lại từ starmanh.net trong đoạn code bên dưới cho phù hơp với url page Facebook của mình.
<div class="drag-wrapper drag-wrapper-right">
<div data-drag="data-drag" class="thing">
<div class="circle facebook-messenger-avatar facebook-messenger-avatar-type0">
<img class="facebook-messenger-avatar" src="http://i.imgur.com/djjYyNj.png" />
</div>
<div class="content">
<div class="inside">
<div class="fb-page" data-width="310" data-height="310" data-href="https://www.facebook.com/starmanh.net" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/starmanh.net"><a href="https://www.facebook.com/ninjateam.org">Loading...</a></blockquote></div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="magnet-zone">
<div class="magnet"></div>
</div>
</div>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://cdn.rawgit.com/thenewlove/3c2797ef66aba0f9f176311825df357c/raw/dc51013187131c0f14e1ebbbc2eb388bf6a6d494/style.css' />
<script type='text/javascript' src='https://pastebin.com/raw/5cnXaReT'></script>
<script type='text/javascript' src='https://pastebin.com/raw/RBkRUyfZ'></script>
<script type='text/javascript' src='https://pastebin.com/raw/BSzWye12'></script>
Bươc 2: các bạn vào blogger của mình Chủ đề > Chỉnh sửa HTML và tim thẻ </body> và thêm trước nó là dược
Chúc Các Bạn Thành Công !
By: Www.Starmanh.net

Đăng nhận xét

0 Nhận xét