Code Xóa Bạn Bè Ảo, Bị Die, Bị FAQ Trên FB

Code Xóa Bạn Bè Ảo, Bị Die, Bị FAQ Trên FB

Hướng Dẫn Xóa Bạn Bè Ảo Facebook - Trên Facebook của bạn có lượng bạn bè khá nhiều, nhưng trong đó có 1 số bạn bè tài khoản bị vô hiệu...
Comment 5/29/2017

Hướng Dẫn Xóa Bạn Bè Ảo Facebook


- Trên Facebook của bạn có lượng bạn bè khá nhiều, nhưng trong đó có 1 số bạn bè tài khoản bị vô hiệu hóa, die vậy là số bạn bè đó thành số bạn bè ảo không thể xóa được.
- Hôm nay mình xin hướng dẫn cách xóa số bạn bè ảo đó.


**Đã Update Fix Lỗi Code không dùng được
Bước 1 
- Các bạn Click vào đây và sao chép đoạn code đó.
Bước 2 
- Các bạn truy cập vào https://www.facebook.com/
- Các bạn bấm F12 và chọn tab Console
(Ảnh minh họa)
Bước 3
 - Các bạn dán đoạn code vừa sao chép ở trên vào cái chỗ có đấu > và bấm Enter nó se tự chạy đến khi nào nó chạy xong thì bạn đã xóa thành công bạn bè ảo bạn chỉ việc bấm vào dấu X trên tab.
- Chúc các bạn thành công !

Code Xóa Bạn Bè Ảo, Bị Die, Bị FAQ Trên FB Code Xóa Bạn Bè Ảo, Bị Die, Bị FAQ Trên FBUnknown8.8stars based on9reviews Hướng Dẫn Xóa Bạn Bè Ảo Facebook - Trên Facebook của bạn có lượng bạn bè khá nhiều, nhưng trong đó có 1 số bạn bè tài khoản bị vô hiệu...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |